CZ EN HR
MENU

BabelApp využívá Blockchain
pro zvýšení bezpečnosti

Manuální ověřování klíčů běžných aplikací

Ostatní aplikace

Pro bezpečnost komunikace musíte manuálně ověřovat klíče

Při end to end šifrované komunikaci je potřeba získat veřejný klíč druhé strany. Tento klíč vám poskytne server, ke kterému jste připojeni. Pokud je server napaden, klíč vám může dát záměrně špatně, aby mohl vaši komunikaci odposlouchávat (takovýto útok se nazývá Man In The Middle - MITM).

Chceme-li tomuto útoku zabránit, je potřeba si přímo s daným kontaktem klíče ověřit (například si zavolat a přečíst si ověřovací kódy). Jedině tak si můžeme být jisti, že pro šifrování používáme správné klíče.

BabelApp aplikace

Automatické ověření klíčů pomocí Blockchainové databáze

Naše aplikace využívá pro ověřování klíčů unikátní mechanismus, který pracuje s moderním bezpečným úložištěm, kde není možné, aby již jednou vložená data kdokoliv jakkoli modifikoval. Takovéto úložiště se nazývá blockchainová databáze.

Veřejné blockchainové DB jsou v současné době využívány výhradně pro kryptoměny. Největší a nejbezpečnější z nich je DB, kterou používá Bitcoin. Kromě toho, že je tato DB využívána k zápisu jednotlivých Bitcoinových transakcí, je možné do ní zapisovat i jiné údaje. V našem případě koncové zařízení s aplikací BabelApp zapíše do této databáze informace potřebné pro ověření veřejného klíče, které si mohou kdykoli přečíst ostatní účastníci komunikace.

Pokud má tedy BabelApp server aktivovanou ochranu pomocí Bitconové sítě, kdokoli s vámi může komunikovat bez obav z útoku MITM, aniž byste si před komunikací museli volat a ověřovat veřejné klíče.

BabelApp využívá Blockchain pro zvýšení bezpečnosti

FAQ