HR EN CZ
MENU

Zaštitite
svoju privatnost

Odaberite najbolje rješenje za svoju privatnost, zaštitu timske komunikacije i cijele tvrtke.

Odaberite najbolje rješenje za svoju privatnost

Single user
(Pojedinci)

Mala tvrtka

Poduzeća,
korporacije,
državne institucije

Idealno za pojedine korisnike
Nekomercijalna upotreba

Idealno za male tvrtke ili timove, koji ne žele instalirati vlastiti server

Idealno za više korisnika i veliku tvrtku

Više informacija

Više informacija

Više informacija

Kriptirani pozivi Da Da Da
Integracije Da Da Da
Blockchain sigurnost Da Da Da
Administracija korisnika Ne Da Da
Vlastita domena Ne Da Da
Import kontakata (LDAP, AD…) Ne Ne Da
Administracija servera Ne Ne Da
Isprobaj Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas

Mala tvrtka

Idealno za male tvrtke ili timove, koji ne žele instalirati vlastiti server

Više informacija

 • Kriptirani pozivi Da
 • Integracije Da
 • Blockchain sigurnost Da
 • Administracija korisnika Da
 • Vlastita domena Da
 • Import kontakata (LDAP, AD…) Ne
 • Administracija servera Ne

Kontaktirajte nas

Poduzeća, korporacije, državne institucije

Idealno za više korisnika i veliku tvrtku

Više informacija

 • Kriptirani pozivi Da
 • Integracije Da
 • Blockchain sigurnost Da
 • Administracija korisnika Da
 • Vlastita domena Da
 • Import kontakata (LDAP, AD…) Da
 • Administracija servera Da

Kontaktirajte nas

Single user (Pojedinci)

Idealno za pojedine korisnike
Nekomercijalna upotreba

Više informacija

 • Kriptirani pozivi Da
 • Integracije Da
 • Blockchain sigurnost Da
 • Administracija korisnika Ne
 • Vlastita domena Ne
 • Import kontakata (LDAP, AD…) Ne
 • Administracija servera Ne

Isprobaj

Kako BabelApp funkcionira

Single user (Pojedinci)

Isprobajte jednostavan, korisnički prijatan i uistinu siguran način komunikacije. Izradite svoju #Babeladdress u nekoliko jednostavnih koraka i pronađite svoje prijatelje.

Aplikacija nudi kriptirano pozivanje i razmjenu poruka, kao i slanje dokumenata. Sve sigurno za sve korisnike i na svim platformama.

Isprobaj

Mala tvrtka

Doživite sve prednosti koje BabelApp nudi za masovnu komunikaciju. Stvorite svoju grupu i pozovite svoje klijente, poslovne partnere, kolege ili prijatelje. Možete pozvati do 10 ljudi i uživati u komunikaciji u potpunom miru.

Kontaktirajte nas

Poduzeća, korporacije, državne institucije

Rješenje koje nudi najvišu razinu zaštite i kontrole korporativne komunikacije i prijenosa podataka. Ovjerite i sinkronizirajte korporativni direktorij sa svih serverskih uređaja. BabelApp Enterprise može se integrirati s korporativnim aplikacijama (DMS, HR SYSTEM itd.) i web administracijom.

Kompaktni i snažni BabelBox mini PC dolazi s unaprijed instaliranim „BabelApp Pro On-Premise“ i svim potrebnim za stvaranje sigurne mreže za vaše poslovanje, tj. Linux, Java, Openfire XMPP server i PostgreSQL baza podataka.

Ako se ne želite baviti instaliranjem i održavanjem internog sigurnog servera na vlastitoj IT infrastrukturi, možete koristiti naš Cloud-Server posvećen samo vašoj tvrtki i podijeliti ga sa svojim klijentima. Zahvaljujući našoj web administraciji, serverom možete u potpunosti upravljati s vlastitih uređaja.

Kontaktirajte nas Kako BabelApp funkcionira

Imate li pitanja? Pišite nam.

Upite za dodatne pojedinosti, uključujući cijenu, molimo Vas, šaljite s poslovnih e-mail adresa. Zahvaljujemo.

Obrada osobnih podataka